Booking.com

Odwołany lot. Co zrobić w takiej sytuacji?

100%x280

Odwołany lot nie raz pokrzyżował wielu turystom wakacje. Tym razem Ryanair odwołał do końca października ok. 2 tys. lotów. Problemy dotyczą także pasażerów lecących zarówno do jak i z  Polski. Co musimy wiedzieć i na co zwrócić uwagę?

 

Problemy zaczęły się w piątek 15 września. Potrwają łącznie przez sześć tygodni – do końca października. Co może zrobić pasażer korzystający z usług tanich przewoźników w momencie skasowania danego połączenia?

Przed wylotem sprawdza swoją skrzynkę mailową!

Warto sprawdzać swoją skrzynkę mailową – to właśnie tą drogą pasażerowie są informowani o odwołanych lotach. Czasami otrzymują SMS-y, ale podstawą kontaktu jest e-mail. Ponadto Ryanair w specjalnej zakładce na stronie podał już pełną listę odwołanych lotów do końca października.

Zmiana terminu wylotu

Jeżeli nasz lot zostanie już odwołany, możemy samodzielnie zmienić datę w systemie rezerwacyjnym w ramach połączeń oferowanych przez Ryanaira. Ta opcja jest bezpłatna .Oczywiście na drodze mogą stanąć brak miejsc, odwołanie kolejnych lotów lub niewielka częstotliwość połączeń, ale warto spróbować.

Czy należy Ci się zwrot kosztów?

Jeżeli całkowicie rezygnujemy z podróży, możemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Powinien on nastąpić w ciągu 7 dni. Wniosek składa się poprzez specjalny formularz na stronie internetowej Ryanaira.

Odwołany lot ? Prawo pasażerów gwarantuje Ci również odszkodowanie

Prawa pasażerów gwarantuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
Gwarantuje ono m.in. odszkodowanie za odwołany lot. Stawki wynoszą 250 euro (w przypadku lotów do 1500 km), 400 euro (loty na dystansie 1500–3500 km) lub 600 euro(loty dłuższe niż 3500 km). Z wnioskiem kierujemy się bezpośrednio do linii lotniczych. Jeżeli przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania, ewentualne reklamacje składa się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Inne świadczenia w trakcie oczekiwania na lot

Jeśli w związku z oczekiwaniem na samolot ponieśliśmy jakieś dodatkowe koszty – można ubiegać się o refundację dodatkowych wydatków. Przewoźnik powinien zagwarantować wyżywienie, zakwaterowanie oraz umożliwić m.in. odbycie dwóch rozmów telefonicznych. Jeżeli przewoźnik uchyla się od swoich obowiązków, a my musimy ponieść dodatkowe koszty, koniecznie należy zgromadzić wszelkie możliwe rachunki i fakturyza poniesione wydatki. To będzie później podstawą do dochodzenia ich refundacji.W przypadku odwołania lotu podróżni mają prawo do odszkodowania na takich samych zasadach, jak dotyczących i opóźnienie lotu.  Przysługuje im więc odszkodowanie w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od odległości pomiędzy lotniskami).

Okoliczności nadzwyczajne

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Unijnego Nr 261/2004 przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za odwołany lot, jeżeli przyczyną jego odwołania stały się okoliczności nadzwyczajne. Do takich zalicza się:

  • strajki pracownicze,
  • obowiązujący zakaz lotów (złe warunki atmosferyczne, zagrożenie terrorystyczne etc.).

Również w sytuacjach, kiedy odwołaniu lotu towarzyszyło poinformowanie pasażera o zaistniałym fakcie (na min. dwa tygodnie przed datą lotu) – pasażer nie ma prawa do wniesienia roszczeń o odszkodowanie.

Istnieją także sytuacje wyjątkowe, które związane są ze zmianą lotniska docelowego (np. zamiast planowego lądowania na lotnisku Warszawa-Okęcie samolot ląduje na lotnisku Warszawa-Modlin). Również w takich sytuacjach pasażer ma prawo do ubiegania się o wypłatę rekompensaty finansowej, która pokryje koszty podróży na lotnisko planowe (Warszaw-Okęcie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty te powinien pokryć przewoźnik, czyli dane linie lotnicze.

|