Booking.com

Ubezpieczenie turystyczne na zimowy wyjazd

100%x280

Zima coraz bardziej daje o sobie znać. W Polsce trwają ferie, co oznacza, że sezon narciarski trwa w najlepsze. Aby w pełni cieszyć się wolnym czasem i szusowaniem po stokach, należy przed wyjazdem zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

 

O ubezpieczenie turystyczne powinni zadbać nie tylko ci, którzy wyjeżdżają za granicę

 

Z raportu opracowanego przez Polska Izbę Ubezpieczeń wynika, ze kwota świadczeń turystycznych wypłaconych ubezpieczonym w 2016 roku sięgnęła 170 mln zł. Suma ta pokryła koszty leczenia, koszty zagubionych bagaży, czy medycznych transportów do kraju. Oczywiście dotyczy to osób ubezpieczonych. Ci, którzy wyjeżdżają bez polisy muszą płacić za ww. przypadki z własnej kieszeni. Dodać należy,  że transport medyczny z USA do Polski to koszt około…bagatela 800 tys. zł.

 

Najczęściej obierane przez nas kierunki to m.in.: Włochy, Francja, Szwajcaria, Czechy, Słowacja i Austria

 

Warto pamiętać, że Polska to jeden z nielicznych krajów, w których ratownictwo górskie jest bezpłatne. Wybierając się zatem w rejony Włoch, Francji, czy Austrii należy zaopatrzyć się w polisę turystyczna z ochroną kosztów ratownictwa górskiego i poszukiwania. Koszt jednej interwencji może wynieść bowiem od kilkuset euro – udzielenie pomocy na miejscu i zwiezienie poszkodowanego ze stoku narciarskiego do karetki – do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Już sam start śmigłowca ratunkowego wycenia się mniej więcej na 5.000 euro, a jeśli w grę wchodzą również poszukiwania, czy ratowanie turystów w trudnych warunkach pogodowych, w trudnodostępnych rejonach gór, rachunek będzie wielokrotnie wyższy. Ubezpieczenie turystyczne to pakiet ochronny zapewniający pomoc medyczną, organizacyjną, finansową w czasie wyjazdów za granicę w celach turystycznych, wypoczynkowych, biznesowych czy edukacyjnych. W jego skład może wchodzić kilka rodzajów ochrony: ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc assistance w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC.

 

EKUZ to stanowczo za mało, gdy wybieramy się na narty

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp tylko do świadczeń przysługujących obywatelom kraju, w którym przebywamy. Warto pamiętać, że zasady bezpłatnej opieki zdrowotnej w krajach, w których działa EKUZ, mogą być zupełnie inne niż w Polsce. Za niektóre usługi, które w Polsce otrzymamy w ramach NFZ, tam możemy być zmuszeni zapłacić z własnej kieszeni. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

 

Czego nie pokrywa EKUZ?

 

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). O tym czy w konkretnym przypadku to świadczenie jest niezbędne czy nie decyduje lekarz. Warto pamiętać, że karta EKUZ zapewnia pomoc tylko w placówkach publicznej służby zdrowia, a takie nie zawsze znajdziemy w miejscu naszego urlopu. W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W mniejszych miastach opieka w ramach publicznej służby zdrowia często jest dostępna tylko w tygodniu.

 

 

|